Προσομοίωση – Βελτιστοποίηση Παραγωγικής Διαδικασίας

Home   /   Προσομοίωση – Βελτιστοποίηση Παραγωγικής Διαδικασίας

Η προσομοίωση είναι μία μέθοδος με τη χρήση της οποίας γίνεται αναπαράστασης της λειτουργίας ενός συστήματος παραγωγής.

Στο ανταγωνιστικό και διαρκώς αναπτυσσόμενο περιβάλλον όπου προσπαθούν να είναι βιώσιμες οι επιχειρήσεις υπάρχει πίεση για μέγιστη δυνατή αξιοποίηση των πόρων και των παραγωγικών δυνατοτήτων   αλλά και πολύ σημαντικό ρόλο παίζει το κόστος και ο χρόνος παραγωγής.

 

Αναλαμβάνουμε την εκπόνηση της Μελέτης Βελτιστοποίησης Παραγωγικής Διαδικασίας της επιχείρησής σας η όποια θα επιφέρει πολλαπλά οφέλη στην επιχείρηση σας όπως:

 • Μείωση κόστους παραγωγής
 • Μείωση χρόνου παραγωγής
 • Αύξηση ποσότητας παραγωγής
 • Σωστή διαχείριση μηχανών και προσωπικού
 • Ελαχιστοποίηση του χρόνου αναμονής, αποθήκευσης και χρόνου εκτέλεσης των
 • ποικίλων εργασιών

 

Η μελέτη αυτή έχει 3 φάσεις:

 Στη 1η φάση μετά από συνεχόμενες επισκέψεις μας στην επιχείρηση σας θα γίνει συλλογή δεδομένων και θα μοντελοποίησουμε το σύστημα σας.

Αυτό προϋποθέτει τη συνεργασία σας ώστε να έχουμε τα απαραίτητα στοιχεία για να προχωρήσει η μελέτη.

Στη 2η Φάση θα γίνει Προσομοίωση του συστήματος της παραγωγικής σας διαδικασίας και θα δημιουργήσουμε το βασικό σενάριο λειτουργίας σας όπου εδώ θα εξάγουμε πολύ σημαντικά αποτελέσματα όπως τα σημεία συνωστισμού του συστήματος (Bottlenecks) δηλαδή θα δούμε σε ποια σημεία καθυστερεί η παραγωγική διαδικασία και αν γίνετε αποτελεσματική χρήση μηχανών και προσωπικού.

Στη 3η Φάση θα γίνει η δημιουργία σεναρίων λειτουργίας για βελτιστοποίηση της παραγωγικής διαδικασίας. Αυτό θα γίνει σε συνάρτηση με το τι θέλετε να βελτιστοποιήσετε όπως π.χ. κόστος, χρόνο, ποσότητα ή και όλα όπου είναι και το ιδανικό.

Σε αυτό το σημείο θα εξάγουμε πολύ σημαντικά συμπεράσματα όπου θα σας βοηθήσουν να πάρετε τεκμηριωμένες αποφάσεις για μια ενδεχόμενη επένδυση που θέλετε να κάνετε ή για τη βελτιστοποίηση της ήδη υπάρχουσας επιχείρησης.

 

Στην εποχή μας όπου ο όγκος δουλείας έχει αυξηθεί αλλά το κέρδος έχει μειωθεί είναι πολύ σημαντικό να μην μένει ανεκμετάλλευτο τίποτα.

Αναλαμβάνουμε την μελέτη Προσομοίωσης – Βελτιστοποίησης παραγωγικής διαδικασίας η οποία δεν αναφέρετε μόνο στη παραγωγή προϊόντων αλλά και στη παροχή υπηρεσιών για:

 • Καταστήματα Υγειονομικού ενδιαφέροντος
  • Αρτοποιείων
  • Καταστημάτων προσφοράς φαγητού (εστιατόρια, μπάρ ταβέρνες κλπ)
  • Εμφιαλωτηρίων νερού
  • Καταστημάτων παρασκευής και διάθεσης γλυκισμάτων και παρασκευασμάτων (ζαχαροπλαστεία κλπ)
  • Υπεραγορών (Super Market)
  • Πρατηρίων άρτου
  • Κρεοπωλείων

 

 • Εγκαταστάσεις Εξυπηρέτησης οχημάτων
  • Πρατήρια Yγρών Kαυσίμων
  • Σταθμοί Εξυπηρέτησης Αυτοκινήτων, Parking, Auto Market, Πλυντήρια – Λιπαντήρια
  • Συνεργεία και Αντιπροσωπείες Αυτοκινήτων
  • Κ.Τ.Ε.Ο.

 

 • Κυκλοφοριακά συστήματα (οδικό δίκτυο, αεροδρόμια)

 

 • Συστήματα εξυπηρέτησης πελατών (τράπεζες, νοσοκομεία, τηλεπικοινωνίες)

 

 • Βιομηχανία – Εργοστάσια – Αποθήκες
  • Βιομηχανίες και βιοτεχνίες.
  • Εργοστάσια και εργαστήρια.
  • Αποθήκες βιομηχανικής ψύξης τροφίμων – Logistics Centers

 

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας