Πυροπροστασία

Home   /   ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ   /   Πυροπροστασία

Πυροπροστασία

Η πυροπροστασία ενός επαγγελματικού χώρου είναι απαραίτητη για να πάρει ο εργοδότης την άδεια λειτουργίας.

Αναλαμβάνουμε την εκπόνηση και έγκριση από τις αρμόδιες Υπηρεσίες των μελετών ενεργητικής και παθητικής πυροπροστασίας για κάθε είδους έργο με οποιαδήποτε πολυπλοκότητα σε:

 • Χώρους υγειονομικού ενδιαφέροντος.
 • Πολυκαταστήματα, supermarkets.
 • Ξενοδοχεία, συνεδριακά κέντρα.
 • Εμπορικές αποθήκες (logistics centers).
 • Εμπορικά και ψυχαγωγικά κέντρα.
 • Κτίρια γραφείων.
 • Συνεργεία, αντιπροσωπείες αυτοκινήτων, Ιδιωτικά ΚΤΕΟ
 • Συγκροτήματα κατοικιών.
 • Βιομηχανικά και βιοτεχνικά κτίρια.
 • Πρατήρια υγρών καυσίμων, Πλυντήρια – Λιπαντήρια.
 • Σταθμούς εξυπηρέτησης αυτοκινήτων (ΣΕΑ).
 • Σταθμούς αυτοκινήτων, parking.

Σε 2η φάση αναλαμβάνουμε ην πλήρη κατασκευή του εκάστοτε συστήματος πυρανίχνευσης ή πυρόσβεσης προσφέροντας παράλληλα το σύνολο του απαιτούμενου εξοπλισμού πυρόσβεσης ή πυρανίχνευσης καθώς και όλες τις εργασίες για την πλήρη εγκατάσταση του.

Αναλαμβάνουμε επιπλέον και τη διεκπεραίωση για τη χορήγηση του Πιστοποιητικού Πυροπροστασίας από την Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας